Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780

Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780
Termín: 21.06.2017 - 22.06.2017
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratialava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/392642931123581

Popis

Vážení členovia, priatelia, kolegovia a podporovatelia Bratislavského okrášľovacieho spolku.

V tomto roku si pripomíname 300. rokov narodenia panovníčky Márie Terézie, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju Bratislavy ako aj celého vtedajšieho Uhorského kráľovstva, ktorého významnou súčasťou bolo aj územie Slovenska.

Pri tejto príležitosti sme pripravili s našimi partnermi vedeckú konferenciu, ktorá vyzdvihne rôzne aspekty obdobia panovania Márie Terézie.

V prípade, že sa vedecky venujete tejto problematike, budeme radi ak nám do konca marca pošlete prihlášku s vašou témou prednášky.

Konferenciu organizujeme v rámci sledu kultúrnych podujatí Rok Márie Terézie 171 – 2017. Bližšie informácie k ďalším podujatiam vám pošleme čoskoro.

Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780.

Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou.
Termín a miesto konania: 21.-22. júna 2017 na Bratislavskom hrade.

Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami.

Dlhé a úspešné obdobie panovania Márie Terézie v Uhorsku patrilo k prelomovým z viacero hľadísk. Na pripravovanej konferencii sa chceme zamerať na nasledujúce okruhy tém:

Osobnosť Márie Terézie, každodennosť v živote jej rodiny
* Politické dejiny: Vzťah Márie Terézie a uhorskej šľachty
* Sociálne dejiny: Zmeny v postavení sociálnych vrstiev obyvateľstva, národnostné zloženie obyvateľstva, populačný a ekonomický rozmach slovenského etnika v Uhorsku.
* Hospodárske dejiny: Význam baníctva v ekonomike Horného Uhorska, reformy v poľnohospodárstve, manufaktúry
* Vojenské dejiny: Zmeny vo vojenstve počas panovania Márie Terézie, vznik elitnej šľachtickej tzv. Nóblgardy
* Dejiny architektúry a umenia: Stavebná činnosť a kultúrny mecenát
* Hudba a divadlo v tereziánskom období

Prípravný výbor konferencie:
Maroš Mačuha, Bratislavský okrášľovací spolok
Frederik Federmayer, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ročenka WOCH
Štefan Hrivňák, Archív mesta Bratislavy
Marián Babirát, Štátny archív v Bratislave
Ivana Červenková, Slovenský národný archív
Martina Orosová, Pamiatkový úrad SR
Daniel Hupko, Múzeum mesta Bratislavy
Tomáš Surý, Vysoká škola múzických umení
Peter Bárta, Slovenské národné múzeum - Historické múzeum

Podujatie sa koná ako vedecká časť Korunovačných slávností, ktoré budú 23.-25. júna 2017. Súčasťou bude aj Baroková kratochvíľa na Bratislavskom hrade v podaní skupiny Fringia a o.z. Theatrica.

Spoluorganizátori:
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pamiatkový úrad SR
Slovenský národný archív
Archív mesta Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Štátny archív v Bratislave
Cerehis - Centrum pre religionistiku a historické štúdiá
Theatrica - umenie organizovať zábavu

Partneri:
Balassi inštitút v Bratislave
Víno Mrázik Devín
Kozí vŕšok

Mediálna podpora:
Pamiatky a múzeá
Historická revue
InBA
Bratislavské noviny
Monument revue
Woch


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies