Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha Zvolenská Slatina 2017 - X. ročník

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha Zvolenská Slatina 2017 - X. ročník
Termín: 13.05.2017 - 14.05.2017
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Zvolenská Slatina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.cenarinaldaolaha.sk
www.youtube.com/watch?v=rHhM-cq3Yfs&list=PLwXmEdA0y_0I4exoYLeFkOmzqsYNXauAw
www.youtube.com/watch?v=ETnQJQTX2V8

Popis

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha 2017 vo Zvolenskej Slatine, ktorej X. ročník sa bude konať v dňoch 13. - 14. mája 2017. Hlavným organizátorom je obec Zvolenská Slatina v spolupráci s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre a s Miestnym odborom Matice slovenskej.

Súťažná časť programu sa odohrá dňa 14. 5. 2017 v Dome kultúry. Otvorí ju vernisáž výstavy o 13:30 hod. Vystúpenia predníkov začnú o 14:00 hod.

Poslaním Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha je:
podporovať a prezentovať tvorivé a interpretačné umenie hudobníkov, ktorí uchovávajú a nadväzujú na tradičné hudobné štýly predníkov podpolianskych ľudových hudieb, resp. ľudových hudieb iných regiónov Slovenska,
podporovať uchovávanie prejavov hudobného folklóru v generačnej kontinuite,
prispieť k posilňovaniu podpolianskej regionálnej a rómskej kultúry a identity, k zvyšovaniu kohézie komunít a k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti,
vytvoriť priestor pre umeleckú konfrontáciu nadaných jednotlivcov,
pripomínať si už nežijúceho vynikajúceho rómskeho husľového virtuóza Rinalda Oláha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny, ktorého umenie a osobnosť sú ideovým pilierom tohto podujatia, formovať vzťah verejnosti k trvalým kultúrnym hodnotám, neoddeliteľnou súčasťou ktorých sú diela uznávaných umelcov a muzikantských osobností, ktorí vzišli z tohto kraja.
​​

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies