Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnosť jari v Nestville Parku

Slávnosť jari v Nestville Parku
Termín: 27.04.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hniezdne (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: nestvillepark.sk
www.youtube.com/watch?v=ZoThpr_YYvw
www.youtube.com/watch?v=8BDQ8WFcCFg

Popis

Slávnosť jari v Nestville Parku 2013

Slávnosť o folklóre, ľudových piesňach a tancoch, tradíciách a remeslách.

POZRITE SI HORE UVEDENÉ youtube.com

Hniezdne
Pomenovanie obce je slovanského pôvodu. Prvé známe znenie pomenovania obce – Knysen je však nemecké a vyskytuje sa v prvej písomnej správe o obci, v listine z roku 1286. Názov obce je odvodený od slova hniezdo, po poľsky gniazdo. Na základe tejto etymológie bolo utvorené aj dnešné pomenovanie Hniezdne, ktoré bolo zavedené v roku 1948.

Nestville Park
Jedným z rozhodujúcich dôvodov vzniku myšlienky vybudovať túto turistickú atrakciu bol významný objav v podhradí hradu v Starej Ľubovni. Objav bol postupne doplnený o historické dokumenty a artefakty, z ktorých vyplýva, že v Starej Ľubovni sa nachádzal najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Podľa všetkého ide o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska.
Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Naším cieľom je nadviazať na duševné vlastníctvo a tradície ľudí z regiónu severného Spiša a takto ho zachovať pre budúce generácie.
Okrem oboznámenia sa s históriou regiónu a jej najdôležitejšími udalosťami máme tiež možnosť ukázať návštevníkom historické udalosti, ktoré významne ovplyvnili výrobu liehovín a s ňou súvisiacich remesiel v regióne severného Spiša. V závere prehliadky majú návštevníci možnosť vidieť degustačnú miestnosť, ktorá je skvostným dielom miestnych rezbárov, kde sa nachádza najväčší rezbársky obraz v Európe. Pracovali na ňom tri roky a je srdcom celej expozície.
Prehliadka miestnosti je spojená s malým prekvapením - špeciálnou odmenou, ktorá je vo forme ochutnávky výnimočného nápoja z produkcie spoločnosti.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies