Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stretnutie v pivnickom poli 2013 - 48. ročník

Stretnutie v pivnickom poli 2013 - 48. ročník
Termín: 25.10.2013 - 27.10.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pivnica, Vojvodina, Serbia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

Stretnutie v pivnickom poli 2013

Viackrát odročovaný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli sa tohto roku predsa len uskutoční !!!


POZOR!
V poradí 48. medzinárodný festival Stretnutie v pivnickom poli sa tohto roku nebude konať od 14. - 16. júna 2013 v Pivnici. Termín sa prekladá na október 2013.

SKUS Pivnica vyzýva kultúrno-umelecké spolky, slovenské združenia a organizácie aby svojich predstaviteľov – spevákov slovenských ľudových piesní, prihlásili na festival najneskôr do 1. apríla 2013.

Pri výbere piesní potrebné je prihliadať na ich pôvodnosť, aby reprezentovala prostredie – región, z ktorého spevák prichádza. Piesne majú byť v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle), potrebné je poslať 4 piesne a podľa možnosti treba si voliť piesne, ktoré ešte neboli predvedené na tomto festivale (v prílohe je zoznam všetkých doteraz predvedených piesní).

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli majú speváci starší od 16 rokov a jeden spevák má právo účasti najviac 3-krát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

Organizátor Stretnutia pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu.

Cestovné hradí vysielajúca strana.

Prihlášky s presnými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej osady – štátu) a piesne (notový záznam alebo audio nahrávku a texty) treba zaslať najneskôr do 1. apríla 2013 na adresu:

SKUS PIVNICA
Prípravný výbor 48. Stretnutia 2013
21 469 Pivnica,
Vojvodinská 82,
Srbsko
Tel./fax: +381 21 756-098 ,
e-mail: gvalentin@open.telekom.rs

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny