Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

24. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2017

24. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2017
Termín: 02.07.2017
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Podwilk, (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.tsp.org.pl
osvetadk.sk

Popis

24. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2017

2. 7. 2017, 13:00 – Podwilk, Poľsko

Prezentácia krajanskej a slovenskej kultúry

Usporiadatelia: Spolok Slovákov v Poľsku, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny