Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

VINUM SUPERBUM 2013 - 5. ročník

VINUM  SUPERBUM  2013 - 5. ročník
Termín: 16.05.2013
Téma: VINOBRANIE a VÍNO | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.svssr.sk

Popis

Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o. si Vás dovoľujú pozvať na 5. ročník celoslovenskej súťaže vín

VINUM SUPERBUM 2013

ktorá sa koná dňa 16.5.2013 pod záštitou ministra
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií:
1. Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
2. Vína tiché biele polosuché / od 4-12 g/l /
3. Vína tiché biele polosladké / od 12-45 g/l /
4. Vína tiché biele sladké / viac ako 45 g/l /
5. Vína tiché ružové bez rozdielu zvyškového cukru
6. Vína tiché červené bez rozdielu zvyškového cukru
7. Tokajské, dezertné a likérové vína
8. Šumivé a perlivé vína
Organizátor si vyhradzuje právo na vytvorenie každej hore uvedenej kategórie s minimálnym počtom 15 vzoriek.

Zber vzoriek bude v termíne od 11.3. 2013 do 7.4. 2013.
Hodnotenie vzoriek vín Odborná degustácia vín sa bude konať v dňoch 24.– 25.4.2013 od 9,30 hod.v priestoroch Bratislavského hradu.

Ceny VINUM SUPERBUM 2013

ŠAMPIÓN
jednotlivých súťažných kategórií

Cena
MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
za najvyššie hodnotenú kolekciu slovenských vín

Cena
ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
za najvyššie hodnotené vína v jednotlivých kategóriách

Cena
PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
za najvyššie hodnotenú kolekciu vín z Bratislavského kraja

Cena
PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVA
za najvyššie hodnotené víno súťaže VINUM SUPERBUM 2013

Cena
TOKAJSKÉHO INŠTITÚTU VZDELÁVANIA A VEDY
za najvyššie hodnotené tokajské víno

Cena
ZA GRAFICKÉ STVÁRNENIE ETIKETY A FĽAŠE
v rámci vínnych kolekcií

Cena
SPOLKU ARCHITEKTOV SLOVENSKA
za významný prínos k architektúre vinárstiev

Slávnostné vyhodnotenie a udeľovanie cien sa uskutoční dňa 16.5.2013 o 12,00 hod. v priestoroch bratislavského hradu.

Dovoľujeme si Vás pozvať na 5. ročník súťažnej prehliadky slovenských vín VINUM SUPERBUM 2013, ktorá bude otvorená aj pre verejnosť dňa 16.5. 2013 od 15,00 hod. v obchodnom centre EUROVEA Bratislava, Pribinova 8, 811 09 Bratislava.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies