Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Annual General Meeting of VodaFest - Czech and Slovak Association Inc. Melbourne 2017

Annual General Meeting of VodaFest - Czech and Slovak Association Inc. Melbourne 2017
Termín: 29.07.2017
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: vodafest.org

Popis

We would like to invite our members and also anyone else who is interested in helping us to prepare this year's festival to our Annual General Meeting.
It is going to take place on Saturday 29 July at 3pm at Sokol Melbourne, 497 Queensberry Street, North Melbourne

The meeting will be conducted in English. Election of the new committee will be done by a ballot, members can vote in person, by appointing a proxy or by postal voting. Proxy forms are available upon request; Ballot Papers for postal voting must be requested in writing.
******************************************************************************************************

Chceli by sme vyzvať našich členov a tiež každého, kto má záujem o to, aby nám pomohol pripraviť tento festival pre naše výročné valné zasadnutie.
Bude sa to robiť v sobotu 29 júla o 15-tej v Sokol Melbourne, 497 queensberry street, v severnom Melbourne.

Stretnutie bude prebiehať v angličtine. Voľba nového výboru sa uskutoční prostredníctvom hlasovania, poslanci môžu hlasovať osobne, a to prostredníctvom vymenovania splnomocnenca alebo poštového hlasovania. Na požiadanie sú k dispozícii proxy formuláre; v písomnej forme si musia písomne požiadať o hlasovanie poštou.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny