Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianoce v Novej Dubnici 2017

Vianoce v Novej Dubnici 2017
Termín: 02.12.2017 - 24.12.2017
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Dubnica (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novadubnica.eu

Popis

Vianoce v Novej Dubnici 2017

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny