Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou Rusovce 2018

XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou Rusovce 2018
Termín: 01.09.2018
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Bratislava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk
www.youtube.com/watch?v=K9IMhFVwnjw

Popis

STAROSTA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE
A DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR RUSOVCE
Vás pozývajú na

XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou

o pohár starostu mestskej časti Bratislava-Rusovce,
ktorý sa uskutoční dňa

1. septembra 2018
- od 12 hod., začína pochod mestskou časťou,
- od 13 - 16 hod. bude sa konať samotná súťaž v parku pri rusoveckom kaštieli
- od 16:30 hod. bude vyhodnotenie.

V roku 1878 vznikol v obci Oroszvár, dnešné Rusovce dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel. Zakúpil pre zbor ručnú koňmi ťahanú striekačku vyrobenú v roku 1905. Striekačka bola pokrstená menom Franz Jozef. S ňou Dobrovoľný hasičský zbor v Rusovciach dodnes vyhráva mnohé súťaže s historickou požiarnou technikou. „Je to ojedinelá súťaž, podobná na Slovensku neexistuje,“ potvrdil predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Rusovciach Viktor Chalás.

Tradične sa na podujatí, ktoré Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce organizuje, zúčastňujú aj družstvá z Maďarska, Rakúska, Česka, Slovenska a ďalších krajín.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies