Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

18. Sviatok kultúry a vzájomnosti / 18. Kultur- und Begegnungsfest

18. Sviatok kultúry a vzájomnosti / 18. Kultur- und Begegnungsfest
Termín: 05.07.2013 - 06.07.2013
Téma: KULTÚRA | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Kežmarok (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kdv.sk

Popis

V Kežmarku sa po roku uskutoční v poradí už 18. ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti.

Počas viac ako 2 hodín sa nám počas hlavného programu festivalu predstavia viaceré kultúrne telesá Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a pozvaní hostia iných národnostných menšín.

Špeciálni hostia:
* Die 3 Zwidern http://www.die3zwidern.de/ Bavorsko
* Xplosion http://www.xplosion.sk/ SK
* Ženský zbor – Český spolok v Košiciach /česká menšina
* Duo Moravan /moravská menšina

Program:
Piatok, 05.07.2013
13,00 - Otvorenie výstavy Múzea kultúry karpatských Nemcov: Karpatský spolok a Michal Guhr. 140 rokov od založenia a narodenia. Múzeum Kezmarok, MUDr.Vojtecha Alexandra číslo 11.

14,00 - Prijatie u primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu (Mestská radnica)

15,00 - Konferencia – Nemecké školstvo na Slovensku

16,00 -18,00 - Sprievodné podujatie – koncert (Mestské pódium pri Radnici)


Sobota, 06.07.2013
10,00 - Ekumenická bohoslužba (Evanjelický kostol)

11,15 - Sprievod mestom

12,30 - Hlavný program /Hrad Kežmarok

Vystúpenia domácich skupín a hostí

Po skončení hlavného programu – voľna zábava pri hudbe spojená s občerstvením

V prípade zlého počasia sa festival uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46.

Sviatok kultúry a vzájomnosti sa koná pod záštitou veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko.

Tešíme sa na Vašu účasť!

******************************************************************************************

Kesmark wird nach einem Jahr das 18. Kultur- und Begegnungsfest begrüßen.

Während des Hauptprogrammes werden sich auf der Bühne der Kesmarker Burg viele Kulturgruppen des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei und eingeladene Gäste der anderen Nationalminderheiten vorstellen.

Spezialgast:
* Die 3 Zwidern http://www.die3zwidern.de/ Bayern
* Xplosion http://www.xplosion.sk/ /Slowakei
* Frauenchor – Cesky spolok v Kosiciach /tschechische Minderheit
* Duo Moravan /mährische Minderheit

Programm:
Freitag, 05.07.2013
13,00 - Eröffnung der Ausstellung Museum der Kultur der Karpatendeutschen: Karpathenverein und Michael Guhr. 140 Jahre seit der Gründung und der Geburt.(Museum Kesmark, MUDr. Vojtecha)

14,00 - Empfang beim Bürgermeister der Stadt Kesmark Ing. Igor Šajtlava.(Rathaus Kesmark)

15,00 - Konferenz – Deutsches Schulwesen in der Slowakei

16,00 -18,00 - Begleitveranstaltung – Konzert (Stadtbühne neben dem Rathaus)


Samstag, 06.07.2013
10,00 - Ökumenischer Gottesdienst (Evangelische Holzkirche)

11,15 - Stadtumzug

12,30 - Hauptprogramm /Burg Kesmark
Auftritte der hiesigen Folkloregruppen und Gäste

Nach dem Hauptprogramm – freie Unterhaltung mit Musik und Essen

Bei schlechtem Wetter wird das Fest im Stadtkulturzentrum, Starý trh 46, stattfinden.

Das Kultur- und Begegnungsfest findet unter der Schirmherrschaft der
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies