Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Po trase historického Banského vodovodu

Po trase historického Banského vodovodu
Termín: 18.05.2013
Téma: TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Donovaly - Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.donlyklub.sk
www.mineraly.sk
www.forestportal.sk

Popis

JARNÝ TURISTICKÝ PRECHOD PO TRASE HISTORICKÉHO BANSKÉHO VODOVODU - XVII. ročník

Sobota 18. 5. 2013

Donly Športový klub Donovaly Vás srdečne víta na XVII. ročníku jarného turistického prechodu po trase historického Banského vodovodu Donovaly Špania dolina.

Jar pokorila zimu a príroda je už definitívne prebudená zo zimného spánku, čoho dôkazom je množstvo jarných kvetov a spev vtákov. Je však možné, že sa so zvyškami neskoro napadnutého snehu ešte stretneme. Vzdialenosť viac, ako 20km turistického prechodu preverí každého účastníka a ukáže či sme nejaké to kilo počas zimy nepribrali. Neopakovateľné čaro jarnej prírody a čistý ostrý horský vzduch však dokážu urobiť zázraky a dokonale nás všetkých osviežiť.

Približne na ôsmom kilometri trasy prechodu bude už tradične pripravená občerstvovacia stanica“ na Kráme, kde si bude môcť každý účastník doplniť energiu na ďalšie zvládnutie trasy pochodu. Pomoc však očakávame i z vlastných zásob tzv. “domovinou“. Trasa prechodu vedie po náučnom chodníku historického Banského vodovodu a od sprievodcov sa o tomto dávnom ľudskom diele dozviete viac.

Veľmi sa na Vás tešíme a ubezpečujeme Vás, že ak prídete, strávite príjemný a užitočný sviatočný deň v prírode s dobrými priateľmi.


Špaňskodolinský banský vodovod

LOKALIZÁCIA: Trasa vodovodu viedla z Pustej doliny pod Prašivou v Nízkych Tatrách cez donovalskú osadu Polianka do Španej Doliny, osady ležiacej 11 km severne od Banskej Bystrice. Okres Banská Bystrica a Ružomberok, Banskobystrický a Žilinský kraj

PRÍSTUP: Z Donovalov po zeleno označenom turistickom chodníku v súbehu s náučným chodníkom smerom na Šachtičku ako aj po červeno označenom turistickom chodníku z Donovalov smerom na Prašivú.

Vznik vodovodu súvisí s rozvojom ťažby medi v Španej Doline. Keď v roku 1496 začalo hĺbenie hlavnej ťažobnej šachty Ferdinand, bola potrebná voda na pohon jej ťažných a čerpacích strojov, ktoré poháňal konský gápeľ v kombinácii s vodným kolesom. Preto bola vybudovaná sieť jarkov v blízkom okolí, ktoré privádzali k šachte vodu z miestnych zdrojov. Stavbou nových banských zariadení a najmä otváraním nových šácht potreba vody stúpala, takže vodovod bolo nutné napojiť na vzdialenejšie zdroje vody. Podľa historických dokladov v roku 1639 siahal už po osadu Buly na Donovaloch (mal dĺžku 13,6 km) a v roku 1764 až pod severné úbočia Prašivej do Pustej doliny. V tejto vrcholnej fáze dosahoval vodovod dĺžku 35,4 km a s bočnými rozvodmi, prípojkami a rozvetveniami meral až 42 km. Voda vodovodom prúdila pomerne rýchlo, spod Prašivej sa do Španej Doliny dostala za približne dve a štvrť hodiny. Pozoruhodný bol i prepravný výkon vodovodu, ktorý predstavoval asi 70 - 100 litrov za sekundu na distribučné miesto v sedle Dolný Šturec, odkiaľ sa voda rozvádzala k jednotlivým banským prevádzkam.

Návštevné miesto Izbica je vďaka zachovanému pôvodnému kamennému múru ojedinelá lokalita na trati vodovodu - dnes na múre leží replika dreveného žľabu.

Vodovod slúžil potrebám človeka štyri storočia. Skončil svoju činnosť v roku 1906, kedy definitívne zanikli špaňodolinské bane. Za sto rokov, ktoré odvtedy uplynuli, toto dielo šikovných rúk a umu, takmer úplne zmizlo. Splynulo s lesom. Do súčasnosti sa z neho zachovala iba viac či menej viditeľná trasa s niekoľkými pozostatkami technických úprav terénu. Vďaka iniciatíve Občianskeho združenia „Nový Kumšt“ boli na trase vodovodu doteraz vybudované dve návštevné miesta (Izbica a Polianka), ktoré sú vybavené informačnou tabuľou, replikou niekoľkých segmentov žľabov, prístreškom a drevenou plastikou žľiabkára.

Vzhľadom k tomu, že kedysi baníctvo úzko súviselo s lesníctvom, návštevné miesto Izbica pri Jelenskej skale vzniklo aj za účasti Lesov SR, š. p. Banská Bystrica. V pláne je vyznačenie trasy vodovodu v teréne a vybudovanie ďalších návštevných miest. Cieľom týchto aktivít je snaha, aby tento jedinečný výtvor starých majstrov sekery, ktorý kedysi v náročnom horskom teréne hustými lesmi stredného Slovenska privádzal vodu spod Prašivej až do baníckej obce Špania Dolina, neupadol do zabudnutia.

Odporúčame

Po trase historického Banského vodovodu - trasa prechodu
Kliknutim na obrázok sa obrázok zväčší Historický špaňodolinský banský vodovod Ťažba strieborno - medených rúd a ich úprava v špaňodolinskom banskom revíri si vyžadovala trvalé zdroje pohybovej

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies