Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch

Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch
Termín: 15.06.2013 - 16.06.2013
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Radošovce (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.radosovce.sk
vinspol.sk

Popis

Deň otvorených búd v "Radošovských vinohradoch"

V sobotu 15.6. v čase od 10.00 do 18.00 bude na Vás čakať viac ako 20 vinárov a pripravených bude pre Vás viac ako 100 vzoriek vín.

Príďte ochutnať originálne miestne vína a poprechádzať sa v krásnom prostredí "Radošovských vinohradov".

Zábava bude pokračovať do rána na poľovníckom Juniálese.

Radošovce ležia na západe Slovenska, na Záhorí, v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny. Najstaršie doklady o osídlení katastra Radošoviec pochádzajú z mladšej doby kamennej (sekery, sekeromlaty a úlomky keramiky). Existujú nálezy i z mladšej doby bronzovej (spony).

V súvislosti s budovaním prístupovej cesty ku stavbe vodnej nádrže (za základnou školou) objavili sa stopy sídliska zo staršej doby železnej. V priestoroch vlastnej stavby nádrže sa našlo keltské pohrebisko z mladšej doby železnej ( posledné storočie pred n.l.).

Najstaršia doteraz známa písomná zmienka o Radošovciach pochádza z 27.januára 1297, kde sa Radošvce uvádzajú pod názvom villas Rasolyz. Staršiu obec, ktorá sa spomína v listinnom materiáli z roku 1392 zničili v 15. storočí husiti. Nová obec sa v roku 1473 spomína už ako mestečko Rassich. V tom čase patrilo hradnému panstvu Holíč. Mestečko dostalo trhové a jarmočné právo v roku 1554 od Ferdinanda I. Obyvatelia Radošoviec sa zaoberali poľnohospoodárstvom, tkáčstvom a lisovaním rastlinného oleja.

Pôsobili tu členovia Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva - Ignác Medňanský, vysoko vzdelaný kňaz absolvent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, horlivý propagátor ovocinárstva a včelárstva, ktorý bolo radošovským farárom v rokoch 1778-1809.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny