Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangový remeselný jarmok 2019 Trebišov

Fašiangový remeselný jarmok 2019 Trebišov
Termín: 02.03.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trebišov (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.muzeumtv.sk

Popis

Fašiangový remeselný jarmok 2019 Trebišov

Milí priatelia, ste šikovní a kreatívni, máte záujem predávať svoje výrobky na
FAŠIANGOVOM REMESELNOM JARMOKU?

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás srdečne pozýva na

FAŠIANGOVÝ REMESELNÝ JARMOK
2. marca 2019

ktorý sú súčasťou podujatia

FAŠIANGY 2019
V prípade záujmu zašlite vyplnený registračný formulár v elektronickej podobe najneskôr do 12.2.2019 na adresu: cibakova@atlas.sk

Bližšie informácie: Gabriela Cibáková, 0907 999 195
Počet miest je obmedzený

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny