Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bystrické fašiangy 2019 Banská Bysrica

Bystrické fašiangy 2019 Banská Bysrica
Termín: 01.03.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Banská Bysrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sosbb.sk

Popis

Bystrické fašiangy 2019 Banská Bysrica

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny