Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení guláša o cenu starostu Mgr. Zoltána Péka 2019 Podunajské Bikupice - 20. ročník

Súťaž vo varení guláša  o cenu starostu Mgr. Zoltána Péka 2019 Podunajské Bikupice - 20. ročník
Termín: 07.09.2019
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Bratislava-Podunajské Bikupice (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.biskupice.sk

Popis

XX. ročník súťaže vo varení guláša
o cenu starostu Mgr. Zoltána Péka 2019
ako súčasť podujatia Ulička chutí
07.09.2019 (sobota) 07.00 h – 19.00 h

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

Prihlášku treba zaevidovať v podateľni
Miestneho úradu – Trojičné námestie 11.
Informácie: 02/45 24 26 53.


Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny