Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Medzinárodný Pieninský Duatlon/ Międzynarodowy Pieniński Duatlon 2019 Lesnica - Chata Pieniny

Medzinárodný Pieninský Duatlon/ Międzynarodowy Pieniński Duatlon 2019 Lesnica - Chata Pieniny
Termín: 28.09.2019
Téma: RôZNE +++ | PRETEKY a SÚŤAŽE | TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Lesnica - Chata Pieniny (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/678646775954423/
visitspis.sk/podujatia/

Popis

Pozývame vás na XXIII. ročník podujatia Medzinárodného pieninského horského duatlonu Lesnica - Szczawnica a VII. ročník Cyklo-cross country v malebnom prostredí Pieninského národného parku.

Trasy preteku:
Prebiehajú v oblasti Pieninského národného parku na slovenskej a poľskej strane.
Kategória A: bežecká časť – 3 km, cylko časť – 10 km
Kategória B, C, D: bežecká časť – 10 km, cylko casť – 20,85 km
VII. ročník CYKLO-CROSS COUNTRY: Kategória muži/ženy od 18r. – 20,85 km

Kategórie:
A Kadeti
B Juniori
C Seniori
D Veteráni

Prezentácia:
28. septembra 2019 od 7:30 do 9:45 hod. V areáli Chaty Pieniny v Lesnicy.
Účastníci preteku musia mať pri prezentácii identifikačný doklad (občiansky preukaz, pas alebo iné)
Štartovné: Kategória A, B – 5 eur, Kategória C, D – 8 eur

Rozvrh · sobota 28. september 2019
8:00 - 9:45
Prezentácia všetkých kategórii / Prezentacja wszyskich kategorii
10:00
Výklad tratí / Prezentacja tras
10:15
Štart kategórie A / Start kategorii A
10:45
Štart kategórií B,C,D / Start kategorii B,C, D
13:00 - 14:00
Obed s goralskou muzikou / Obiad przy góralskiej muzyce
14:30
Vyhlásenie výsledkov / Ogłoszenie wyników
Riaditeľ preteku:
PhDr Miroslav Zelina
INFORMÁCIE:
Tel, 0914 356 540, 0905 356 540
E-mail: miroslav.zelina@centrum.sk
PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE MAILOM DO 27. SEPTEMBRA NA ADRESU:
miroslav.zelina@centrum.sk

CENY:
Víťazi budú ohodnotení finančnými a vecnými cenami.
Najlepšie časy v DUATLONE:
1.miesto – 500 eur
2. miesto – 300 eur
3. miesto – 100 eur
Najlepšie časy v CYKLO-CROSS COUNTRY
1.miesto – 300 eur
2.miesto – 200 eur
3.miesto – 100 eur

UPOZORNENIE: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie, štart je hromadný a v cyklo etape je povinná prilba!

Zapraszamy na XXIII. rocznik Międzynarodowego Pienińskiego Górskiego Duathlonu Lesnica - Szczawnica oraz na VII. rocznik CYKLO-CROSS COUNTRY w malowniczym otoczeniu Pienin.

Trasy wyścigu:
Przebiegają na terenie ,,Pieninského Národneho Parku‘‘ po stronie słowackiej i polskiej.
Kategoria A: bieg - 3 km, rower - 10 km
Kategoria B, C, D: część biegowa - 10 km, część rowerowa - 20,85 km
VII. rocznik CYKLO-CROSS PAŃSTWO: Kategoria mężczyzn/kobiet od 18r. życia - 20,85 km

Kategorie:
I kadeci
B Junior
C Senior
D Weteran

Prezentacja:
28. września 2019 r., Od 7:30 do 9:45 Schronisko ,,Chata Pieniny’’.
Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny)
Opłata za wstęp: kategoria A, B - 5 euro, kategoria C, D - 8 euro

Dyrektor wyścigu:
PhDr. Miroslav Zelina
INFORMACJE:
Tel .: +421 914 356 540, +421 905 356 540
E-mail: miroslav.zelina@centrum.sk
REJESTRACJA JEST MOŻLIWA DO 27 WRZEŚNIA DORGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
miroslav.zelina@centrum.sk

NAGRODY:
Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.
Najlepszy czas w DUATHLONIE:
1. miejsce - 500 euro
2. miejsce - 300 euro
3 miejsce - 100 euro
Najlepsze czasy w CYKLO-CROSS COUNTRY
1. miejsce - 300 euro
2. miejsce - 200 euro
3 miejsce - 100 euro

UWAGA: Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko, start jest masowy. W etapie rowerowej jest obowiązkowy kask.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies