Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Združenia pilíšských Slovákov 2019 Mlynky

Slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Združenia pilíšských Slovákov 2019 Mlynky
Termín: 16.11.2019 - 17.11.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mlynky - Pilíš (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.luno.hu
www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/21-mlynky

Popis

Slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Združenia pilíšských Slovákov 2019 Mlynky

Viac informácií je hore na plagáte.

Obec Mlynky sa nachádza 35 km na sever od Budapešti, na východnom úpätí vrchu Pilíš. Osada bola (znovu)založená pred 250. rokmi Slovákmi a väčšina jej obyvateľov aj dnes sa hlási k slovenskej národnosti.

Z historického prehľadu vysvitne, že kultúra dediny pochádza z národnostného rázu. V obecnej Klubovej knižnici pôsobí slovenský páví krúžok a tanečný súbor. Obidve skupiny pestujú slovenskú kultúru svojich predkov, ktorú aj predvádzajú. Kostol dediny postavili Pavlíni na počesť Svätého kríža. Kostol bol postavený v barokovom štýle, v roku 1766 ho posvätil budínsky pavlínsky prior. V obci dnes žije 2 275 obyvateľov. Popri obecnej samospráve v Mlynkoch pôsobí aj slovenská samospráva. V dedine je materská škola a osemtriedna základná škola. V obidvoch ustanovizniach vyučujú slovenský jazyk.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny