Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Výstava húb Marianka 2014 - 10. ročník

Výstava húb  Marianka 2014 - 10. ročník
Termín: 20.09.2014
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Marianka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.marianka.eu

Popis

Výstava húb v Marianke 2014 - 10. ročník

Spolok Permon Marianka pozýva všetkých hubárov a priateľov prírody na výstavu húb v Marianke 2014 - 10. ročník ktorá bude dňa 20. september 2014, Polyfunkčné centrum, Školská ul. (pri obecnom úrade), Marianka

História výstav
húb v Marianke je pomerne krátka, ale za svoju existenciu je známa na celom Slovensku a aj v susednom Česku. Termín jej každoročného konania sa "ustálil" na začiatok mesiaca september.
Áno, výstava húb v Marianke sa stala neoddeliteľnou súčasťou kalendára mykologických akcií na Slovensku a presiahla hranice našej obce. Dokladuje to každoročne vyššia návštevnosť, spojená s účasťou významných mykologických odborníkov zo Slovenska a našich priateľov z Ratíškovíc, Česká republika.

Vznik výstavy
S myšlienkou organizovania každoročnej výstavy húb v Marianke prišiel začiatkom roku 2005 náš predseda spolku, doc. Ján Sand, ktorý sa dlhé roky venuje mykologógii, je členom mykologickej spoločnosti pri SNM v Bratislave a pravidelne sa zúčastňuje hubárskych poradní organizovaných v SNM v Bratislave.
Od III. ročníka je súčasťou výstavy sprievodná akcia, ktorá po obsahovej stránke je venovaná zaujímavostiam prírody, okolia a histórii našej obce. Mimoriadny ohlas medzi návštevníkmi mala sprievodná akcia pri výstave v roku 2010, na ktorej bolo prezentovaných viac ako 80 (!) vzoriek minerálov a hornín všetkých banských regíónov Slovenska na trase Slovenskej banskej cesty. Sprievodnú akciu od VII. ročníka vrátane, organizujeme s našimi priateľmi zo Spolku pre montánny výskum.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny