Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vývoj osídlenia Slovenska - prednáška Krakov 2015

Vývoj osídlenia Slovenska - prednáška Krakov 2015
Termín: 29.10.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Krakov, (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sivarsava

Popis

Vývoj osídlenia Slovenska - prednáška Krakov 2015

Inštitút slovanskej filológie Jagielovskej univerzity
Krakov

Prednáška
RNDr.Viktória KANDRÁČOVÁ, PhD.: Vývoj osídlenia Slovenska

Organizuje Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Inštitútom slovanskej filológie Jagielovskej univerzity v Krakove

Prednáška "Osídlenie Slovenska (so špecifickým zreteľom na mestá)" - formou prezentácie Power point (cca 90 min)

Úvod (Sídelna geografia a jej objekt a predmet výskumu, členenie)

1. Historický vývin osídlenia Slovenska (podľa prehistorických a historických období)

2. Typy vidieckych a mestských sídiel na Slovensku (podľa rôznych kritérií členenia)

3. Demografický vývoj sídiel podľa sčítaní ľudu (1869-2011, resp. 2013-2014)

4. Administratívno-správne postavenie sídiel - obcí na Slovensku

5. Záver

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny