Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stavanie mája Hrnčiarska Ves 2018

Stavanie mája Hrnčiarska Ves 2018
Termín: 30.04.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hrnčiarska Ves (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrnciarskaves.sk

Popis

Stavanie mája Hrnčiarska Ves 2018

Obec Hrnčiarska Ves – areál pri Zóna bare, pondelok 30.4.2018
Zdobenie a stavanie mája, podfarbené pesničkami miestnych heligonkárov, vystúpenie detí z MŠ a ZŠ v Hrnčiarskej Vsi.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny