Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Otvorenie 5. sezóny Barborskej cesty 2019

Otvorenie 5. sezóny Barborskej cesty 2019
Termín: 01.05.2019
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.terramontanae.sk
barborskacesta.com

Popis

Otvorenie 5. sezóny Barborskej cesty 2019

Názov Barborská cesta sa viaže k menu sv. Barbory – patrónky baníkov. Trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom.
Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov.

Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.

Barborská cesta je okružná púť stredným Slovenskom, ktorá prepája miesta spojené s baníctvom, kultúrne a historické pamiatky, kúpele a v neposlednom rade nádhernú prírodu Banskobystrického regiónu.

Cesta v dĺžke takmer 190 kilometrov prevedie pútnika cez slávne mestá ako Banská Bystrica, Kremnica či Banská Štiavnica, cez husté lesy okolo Kordíkov a Starých Hôr, ponad štôlne v Španej Doline, cez lúky nad Hronsekom, zavedie ho do kúpeľov v Sklených Tepliciach či na Sliači, do múzea v Sv. Antone či v Kremnici, na hrady aj k tajchom, do zaniknutej banskej osady na Pieskoch, na kalvárie, vyhliadky či do termálneho kúpaliska.

Nezostáva nám nič iné, len ti popriať šťastnú cestu. Zdar Boh!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies