Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jánske ohne Svrbice 2019 35. ročník

Jánske ohne Svrbice 2019 35. ročník
Termín: 22.06.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Svrbice (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ww.svrbice.sk

Popis

Jánske ohne Svrbice 2019 35. ročník

Jánske ohne 2019 - kultúrno-športové podujatie

Miesto konania: Svrbice, areál Hôrka,

OSLAVA 751. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Svrbice z roku 1268.

Ľudová povesť tradovaná našimi predkami hovorí, že zakladateľom obce bol zemepán Serben, ktorý na svojich potulkách krajinou, jemu prideleným kráľovským majetkom, vystúpil na koni na Hôrku. Rozhliadol sa po okolí a uvidel prekrásne údolie chránené zo všetkých strán vrcholovým úvalitým pahorkom, rozhodol sa, že tu založí osadu.

Osada zdedila meno po svojom zakladateľovi.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny