Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Horehronské dni spevu a tanca Heľpa 2023 - 57. ročník

Horehronské dni spevu a tanca Heľpa 2023 - 57. ročník
Termín: 23.06.2023 - 25.06.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Heľpa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.helpa.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-2-46-sk_1.pdf&original=57HDST_PROGRAM.pdf
www.youtube.com/watch?v=FXtLgeWJmDM&feature=related
www.youtube.com/watch?v=q9KtAd3Ok1w&feature=related

Popis

Horehronské dni spevu a tanca Heľpa 2023 - 57. ročník

Folklórny festival s medzinárodnou účasťou.

Program: https://www.helpa.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-2-46-sk_1.pdf&original=57HDST_PROGRAM.pdf
alebo si kliknite hore na sekciu Web:

Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku, 1. ročník sa uskutočnil v roku 1966. Pripravovatelia HDSaT sa zameriavajú na uchovávanie a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým regiónov Horehronia, Pohronia, Podpoľania a Gemera, ale i Liptova, Hontu, Malohontu, Novohradu, tiež oblastí východného, severného a západného Slovenska.

Obec a amfiteáter Heľpa

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe je folklórny festival zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry. V súčasnosti patria medzi najvýznamnejšie folklórne festivaly na strednom Slovensku.

Počas troch festivalových dní sa v scénických programoch rôznorodého zamerania predstavujú folklórne súbory, dedinské folklórne skupiny, detské folklórne súbory, ľudové muziky, spevácke skupiny, speváci a tanečníci z regiónov Horehronie, Pohronie, Podpoľanie, Gemer, Hont a Liptov, hostia z východného a západného Slovenska i zo zahraničia. Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný program na heľpianskom námestí, ukážky tradičných remesiel, zamestnaní, domáca kuchyňa, prezentácia zvykov a osobitostí regiónu, ľudové zábavy, etnografické výstavy v drevenici v areáli amfiteátra.

Festival prináša komplexnú prezentáciu ľudovej kultúry vybraných obcí na scéne i mimo nej s cieľom predstaviť návštevníkom históriu obce, jej materiálnu a duchovnú kultúru, miestne zaujímavosti i súčasný život. Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, spoluorganizátorom obec Heľpa.

Na tomto folklórnom festivale sa nám predstavia domáce skupiny a súbory, ktoré uchovávajú folklórne dedičstvo ľudí odpradávna žijúcich pri Hrone, ale aj hostia z celého Slovenska.
Predstavujeme obce regiónu – je názov projektu Horehronských dní spevu a tanca. Zahŕňa každoročné komplexné predstavovanie vytypovaných obcí, ktoré sa zapísali do folklórneho registra nášho regiónu. Jeho obsahom je scénický program uvádzaný na javisku amfiteátra, sprievodné podujatia na heľpianskom námestí s tradičnými remeslami, zamestnaniami, domácou kuchyňou, miestnymi zaujímavosťami a výstavami, ktoré približujú históriu obce, jej materiálnu a duchovnú kultúru i súčasný život.
Privítanka – heľpianske folklórne kolektívy už po niekoľko rokov prezentujú svoju tvorbu v programe, ktorým zároveň otvárajú Horehronské dni spevu a tanca.

Prišli hostia zďaleka i zblízka – vystúpenia známych i neznámych folklórnych skupín, súborov a sólistov z celého Slovenska. Tento typ programu na HDSaT sa zrodil pred siedmimi rokmi a vystriedalo sa v ňom viac ako 2000 účinkujúcich. Program prebieha nepretržite štyri hodiny na námestí obce a navodzuje spontánnu festivalovú atmosféru.

Detské folklórne hnutie na Horehroní má dlhú a bohatú tradíciu. Cieľom a obsahom práce väčšiny detských kolektívov je vyhľadávanie a interpretovanie piesní, tancov, zvykov, riekaniek, hier i ďalších prejavov detského ľudového umenia. V samostatnom programe detský program predstaví tvorbu 10 súborov z nášho regiónu.

Hudobno - spevný program – program ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.

Tématický program folklórnych skupín a súborov regiónu Brezno a Banská Bystrica, profilový program folkl. súboru, nedeľný Galaprogram, Tematickú výstavu v drevenici v prírodnom amfiteátri.

To všetko sú programy a sprievodné podujatia, ktoré môže návštevník uvidieť v Heľpe.

Odporúčame

To ta Heľpa, to ta Heľpa - text piesne
http://www.youtube.com/watch?v=qaQVbUa0Ua8&feature=related ********************************************************** pre vypočutie pesničky, si web stránku odkopírujte a vložte do Google +++++++++

To ta Heľpa, to ta Heľpa po Č Í N S K Y
http://www.youtube.com/watch?v=He7mboplrNg ****************************************** pre vypočutie pesničky, si web stránku odkopírujte a vložte do Google +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Horehronské dni spevu a tanca - 47. ročník
Tanec bol a stále je kultúrnym prejavom kolektívu, súčasťou a spolutvorcom spoločenského života. Výraz folklór vznikol spojením anglických slov folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). Pôvo

Horehronské dni spevu a tanca - remeslá
Tradície remesiel, domáckej výroby a ľudovej umeleckej výroby na Slovensku sú bohaté, v mnohých smeroch sú tieto tradície živé aj dnes. Remeslá boli neoddeliteľnou a veľmi dôležitou zložkou ľudovej ku

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies